Home page > STAV ÚČTU KE DNI 31. LEDNA 2021

STAV ÚČTU KE DNI 31. LEDNA 2021

Vojenský fond solidarity je spravován v rámci veřejné sbírky pro Českou republiku, konané na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy S-MHMP/819810/2012 na dobu neurčitou.

Provozovatelem veřejné sbírky a správcem sbírkového účtu Vojenského fondu solidarity č. 44665522/0800 je Charita Česká republika.

V rámci veřejné sbírky pro Českou republiku je Vojenský fond solidarity veden pod variabilním symbolem 918. Pod tímto variabilním symbolem bylo za rok 2019 zpracováno 15 627 účetních položek.

 

PŘÍJMY A VÝDAJE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY:

  • veškeré níže uvedené příjmy Vojenského fondu solidarity pochází výhradně z darů fyzických a právnických osob;
  • veškeré níže uvedené výdaje Vojenského fondu solidarity byly použity výhradně jako finanční dary dětem - sirotkům po zahynulých vojácích při výkonu služby a ostatním klientům - vojákům v činné službě nebo jejich blízkým, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci;

  • výdaje spojené s organizováním sbírkové činnosti* jsou vynakládány v nezbytně nutné minimální výši.

 

CELKOVÝ STAV ÚČTU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY KE DNI 31. 1. 2021:

19 187 819,64 Kč

ROK 2021 PŘÍJMY VÝDAJE POČET DARŮ
leden 623 636,00 Kč - 175 000,00 Kč 2024
únor      
březen      
duben      
květen      
červen

 

   
červenec      
srpen      
září      
říjen      
listopad      
prosinec      
CELKEM 623 636,00 Kč - 175 000,00 Kč 2024
 

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH A VYDANÝCH VOJENSKÝM FONDEM SOLIDARITY V OBDOBÍ 2015-2019:

 

Rok

Hrubý výtěžek sbírky

Náklady spojené s realizací sbírky *)

Čistý výtěžek sbírky

Použité prostředky v souladu s účelem sbírky

Prostředky k využití dle účelu sbírky (kumulativně)

2015

1 591 925,90

79 596,30 Kč

1 512 329,61 Kč

24 000,00 Kč

1 488 329,61 Kč

2016

2 362 849,57 Kč

118 142,48 Kč

2 244 707,09 Kč

690 000,00 Kč

3 043 036,70 Kč

2017

2 894 799,30 Kč

144 739,97 Kč

2 750 059,34 Kč

321 627,00 Kč

5 471 469,03 Kč

2018

14 458 786,87 Kč

722 939,34 Kč

13 735 847,53 Kč

10 497 609,00 Kč

8 709 707,56 Kč

2019 5 888 844,82 Kč 294 442,24 Kč 5 594 402,58 Kč 649 589 Kč 13 654 521,14 Kč

* v souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY ZA OBDOBÍ 2015-2019:

 

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2015

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2016

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2017

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2018

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity za rok 2019

 

Nahoru