Úvodní stránka > Stav účtu ke dni 31. března 2018

Stav účtu ke dni 31. března 2018

Příjmy a výdaje Vojenského fondu solidarity od založení účtu:

  • veškeré níže uvedené příjmy Vojenského fondu solidariy pochází výhradně z darů fyzických a právnických osob;
  • veškeré níže uvedené výdaje Vojenského fondu solidarity byly použity téměř výhradně jako finanční dary dětem - sirotkům po zahynulých vojácích při výkonu služby a ostatním klientům - vojákům v činné službě nebo jejich blízkým, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci;

  • výdaje spojené s organizováním sbírkové činnosti* jsou vynakládány v nezbytně nutné minimální výši.

 

Celkový stav účtu Vojenského fondu solidarity ke dni 31. března 2018:

Příjmy celkem 7 355 909,83 Kč
Výdaje celkem (darovací smlouvy klientům)

-1 307 073,00 Kč

Náklady CHČR* na sbírkovou činnost

(dosud nečerpáno)

-367 795,49 Kč
Konečný stav účtu (k 31. březnu 2018) 5 681 041,34 Kč

* v souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona číslo 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

 

rok 2018 - měsíc Příjmy Výdaje Počet darů
leden 180 872,10 Kč -170 000,00 Kč 478
únor 109 052,10 Kč -59 480,00 Kč 475
březen 240 619,50 Kč -31 480,00 Kč 533
duben      
květen      
červen      
červenec      
srpen      
září      
říjen      
listopad      
prosinec      
Celkem 530 543,70 Kč -369 560,00 Kč 1486
 

rok 2017

Příjmy

Výdaje

Počet darů

Celkem

2 861 198,02 Kč

-331 627,00 Kč

3 867

rok 2016

Příjmy

Výdaje

Počet darů

Celkem

2 367 199,11 Kč

-690 486,00 Kč

2 207

rok 2015

Příjmy

Výdaje

Počet darů

Celkem

1 596 969,00 Kč

-24 000,00 Kč

666

 

 

Nahoru