Úvodní stránka > Stav účtu ke dni 30. června 2018

Stav účtu ke dni 30. června 2018

PŘÍJMY A VÝDAJE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY OD ZALOŽENÍ ÚČTU:

  • veškeré níže uvedené příjmy Vojenského fondu solidariy pochází výhradně z darů fyzických a právnických osob;
  • veškeré níže uvedené výdaje Vojenského fondu solidarity byly použity téměř výhradně jako finanční dary dětem - sirotkům po zahynulých vojácích při výkonu služby a ostatním klientům - vojákům v činné službě nebo jejich blízkým, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci;

  • výdaje spojené s organizováním sbírkové činnosti* jsou vynakládány v nezbytně nutné minimální výši.

 

Celkový stav účtu Vojenského fondu solidarity ke dni 30. června 2018:

Příjmy celkem 7 695 603,13 Kč
Výdaje celkem (darovací smlouvy klientům)

-1 420 633,00 Kč

Náklady CHČR* na sbírkovou činnost

(dosud nečerpáno)

-384 780,16 Kč
Konečný stav účtu (k 30. červnu 2018) 5 890 189,97 Kč

* v souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona číslo 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

 

rok 2018 Příjmy Výdaje Počet darů
leden 180 872,10 Kč -170 000,00 Kč 478
únor 109 052,10 Kč -59 480,00 Kč 475
březen 240 619,50 Kč -31 480,00 Kč 533
duben 126 120,10 Kč -29 520,00 Kč 556
květen 103 982,10 Kč -29 520,00 Kč 560
červen

109 591,10 Kč

-54 520,00 Kč 553
červenec      
srpen      
září      
říjen      
listopad      
prosinec      
Celkem 870 237,00 Kč -374 520,00 Kč 3 155
 

rok 2017

Příjmy

Výdaje

Počet darů

Celkem

2 861 198,02 Kč

-331 627,00 Kč

3 867

rok 2016

Příjmy

Výdaje

Počet darů

Celkem

2 367 199,11 Kč

-690 486,00 Kč

2 207

rok 2015

Příjmy

Výdaje

Počet darů

Celkem

1 596 969,00 Kč

-24 000,00 Kč

666

 

 

Nahoru