O nás

 

FOND, KTERÝ POMÁHÁ

Vojenský fond solidarity, který spolupracuje s Charitou ČR, byl založen 9. března  2015 pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

           

Finanční dary poukázané na účet VFS jsou po zvážení směrovány vojákům/vojákyním, jejich dětem nebo rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Z finančních prostředků fondu lze

 

  • podporovat kvalitu života dětí vojáků/vojákyň, kteří při plnění služebních povinností zahynuli nebo byli zraněni a mají trvalé následky,

  • pomáhat vojákům/vojákyním v překonání nejkritičtějšího období při katastrofických událostech, které přímo souvisejí s výkonem služby (až šest měsíců),

  • zmírňovat v nejkritičtějším období negativní sociální dopady na rodiny a domácnosti vojáků/vojákyň, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci (až šest měsíců).

 

Finanční dary může kdokoliv jednorázově či pravidelně (trvalým příkazem) posílat na účet VFS:
 

Číslo účtu:  44665522/0800, nutno uvést variabilní symbol 918.  

 

Písemné podněty s údaji o potencionálním klientovi a jeho nejbližší rodině včetně popisu událostí, jež je v souladu s cíli fondu, zasílejte písemně na adresu
 

Vojenský fond solidarity
Agentura personalistiky AČR
nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6
 

nebo elektronicky na e-mail
 

vfs@army.cz

 

Bližší informace k fungování fondu můžete získat na telefonních číslech:
 

+420 973 216 339
+420 973 216 334

 

Vojenský fond solidarity

je pro potřeby rozhodování o poskytnutí pomoci klientům formou finančního daru včetně jejího rozsahu řízen 13ti členným výborem, ve kterém jsou zastoupeny všechny součásti ozbrojených sil rezortu ministerstva obrany a Charita České republiky.

Složení výboru: 

Výbor VFS Součást rezortu MO + CHČR Hodnost, titul, jméno, příjmení
předsedkyně*

Armáda České republiky - Generální štáb

poradkyně Náčelníka Generálního štábu AČR

brig.gen. Mgr. Lenka ŠMERDOVÁ
místopředseda** Charita České republiky - generální sekretář Mgr. Jakub LÍČKA
člen GŠ AČR - hlavní kaplan AČR plk.gšt. ICLic. Mgr. Jaroslav KNICHAL
člen GŠ AČR - vrchní praporčík AČR št.prap. Petr SEIFERT
člen Vojenská kancelář prezidenta republiky plk. Mgr. Martin MACHATÝ
člen Agentura personalistiky AČR - vrchní praporčík nprap. Ing. Lubomír VOLNÝ
člen Hradní stráž - kaplan kpt. Mgr. Jan KUPKA
člen Hradní stráž - vrchní praporčík

št.prap. Bc. Miroslav FILIPČÍK

člen Vojenské zpravodajství plk. JUDr. Miroslav CRHÁK
člen Vojenské zpravodajství nprap. Milan VANIŠ
člen Hlavní velitelství Vojenské policie - kaplan mjr. Mgr. David TOMČÍK
člen Hlavní velitelství Vojenské policie - štáb št.prap. Zdeněk HANÁK
člen Česká biskupská konference - Generální sekretář P. ThLic. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR

* dekretem jmenuje Ministr obrany České republiky

** dekretem jmenuje ředitel Charity Česká republika

Nahoru