O nás

Fond, který pomáhá

Vojenský fond solidarity, který spolupracuje s Charitou ČR, byl založen 9. března 2015 pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Hradní stráži a Vojenské kanceláři prezidenta republiky.

Finanční dary poukázané na účet VFS jsou po zvážení směrovány vojákům/vojákyním, jejich dětem nebo rodinám, které se ocitli v tíživé životní situaci. Z finančních prostředků fondu lze

  • podporovat kvalitu života dětí vojáků/vojákyň, kteří při plnění služebních povinností zahynuli nebo byli zraněni a mají trvalé následky,

  • pomáhat vojákům/vojákyním v překonání nejkritičtějšího období při katastrofických událostech, které přímo souvisejí s výkonem služby (až šest měsíců),

  • zmírňovat v nejkritičtějším období negativní sociální dopady na rodiny a domácnosti vojáků/vojákyň, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci (až šest měsíců).

Finanční dary může kdokoli jednorázově či pravidelně (trvalým příkazem) posílat
na účet VFS 44665522/0800 s variabilním symbolem 918.

Písemné podněty s údaji o potencionálním klientovi a jeho nejbližší rodině včetně popisu událostí, jež je v souladu s cíli fondu, zasílejte písemně na adresu
 

Vojenský fond solidarity
Agentura personalistiky AČR
nám. Svobody 471/27, 160 01 Praha 6
nebo elektronicky na e-mail
vojenskyfondsolidarity@gmail.com

Bližší informace k fungování fondu můžete získat na telefonních číslech:
 +420 973 216 339
 +420 973 216 334

 

Vojenský fond solidarity

     je pro potřeby rozhodování o poskytnutí pomoci klientům formou finančního daru včetně jejího rozsahu řízen 13-ti členným výborem, ve kterém jsou zastoupeny všechny součásti ozbrojených sil rezortu ministerstva obrany a Charita České republiky.

     Složení výboru: 

Výbor VFS Součást rezortu MO + CHČR Hodnost, titul, jméno, příjmení
předsedkyně*

Armáda České republiky - Generální štáb

poradkyně Náčelníka Generálního štábu AČR

brigádní generálka Mgr. Lenka ŠMERDOVÁ
místopředseda** Charita České republiky - generální sekretář Mgr. Jakub LÍČKA
člen GŠ AČR - hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav KNICHAL
člen GŠ AČR - vrchní praporčík AČR štábní praporčík Petr SEIFERT
člen Vojenská kancelář prezidenta republiky plukovník Mgr. Martin MACHATÝ
člen Agentura personalistiky AČR - vrchní praporčík nadpraporčík Ing. Lubomír VOLNÝ
člen Hradní stráž - kaplan kapitán Mgr. Jan KUPKA
člen Hradní stráž - vrchní praporčík

štábní praporčík Bc. Miroslav FILIPČÍK

člen Vojenské zpravodajství plukovník JUDr. Miroslav CRHÁK
člen Vojenské zpravodajství nadpraporčík Milan VANIŠ
člen Hlavní velitelství Vojenské policie - kaplan major Mgr. David TOMČÍK
člen Hlavní velitelství Vojenské policie - štáb nadporučice Bc. Jaroslava FENCLOVÁ
člen Česká biskupská konference - Generální sekretář P. ThLic. Stanislav PŘIBYL, Th.D., CSsR

* dekretem jmenuje Ministr obrany České republiky

** dekretem jmenuje ředitel Charity Česká republika

Nahoru