Úvodní stránka > JAK MOHU PŘISPÍVAT FONDU

JAK MOHU PŘISPÍVAT FONDU

 

Ekonomická dostatečnost fondu je rozhodujícím faktorem efektivity a smysluplnosti jeho existence. Je také pomyslným zrcadlem profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků.

Pravidelným přispíváním do fondu pomáháme sámi sobě. Každý zkušenější vojenský profesionál dobře ví, že životní a profesní filozofie, založená na přesvědčení "mně se nemůže nic stát" bohužel neodpovídá realitě.

 

JAK MOHU PŘISPÍVAT?

 

  • Jednorázový příspěvek na účet VFS (fyzická nebo právnická osoba)

Číslo účtu: 44665522/0800, variabilní symbol 918

 

  • Trvalý příspěvek na účet VFS (zaměstnanci rezortu MO) 

Prostřednictvím žádosti zaměstnance o zasílání části platu bezhotovostním způsobem (realizuje finanční orgán příslušné součásti rezortu MO - viz tiskopis v příloze).

Číslo účtu: 44665522/0800, variabilní symbol 918, specifický symbol = osobní číslo VZP (OZ, SZ)

Příspěvek nad 1000 Kč za kalendářní rok zakládá možnost uplatnit snížení základu  daně z příjmu fyzických osob. O potvrzení o finančním daru lze požádat na webu Charity ČR prostřednictvím elektronického formuláře: www.charita.cz/potvrzeni nebo e-mailem: dary@charita.cz, či na telefonním čísle: 296 243 344.

 

  • Trvalý příspěvek na účet VFS

Trvalým příkazem ze svého peněžního ústavu

Číslo účtu: 44665522/0800, variabilní symbol 918

Příspěvek nad 1000 Kč za kalendářní rok zakládá možnost uplatnit snížení základu  daně z příjmu fyzických osob. O potvrzení o finančním daru lze požádat na webu Charity ČR prostřednictvím elektronického formuláře: www.charita.cz/potvrzeni nebo e-mailem: dary@charita.cz, či na telefonním čísle: 296 243 344.

 

  • Přímou platbou na účet VFS v České spořitelně (zdarma, bez poplatku)

Číslo účtu: 44665522/0800, variabilní symbol 918

 

  • Složenkou na účet VFS na kterémkoliv poštovním úřadě

Číslo účtu: 44665522/0800, variabilní symbol 918

 

  • Příspěvkem do sbírkové pokladničky VFS (při vybraných společenských a sportovních akcích, zpravidla pořádaných rezortem MO - např. při příležitosti Dne válečných veteránů, Dnů NATO apod.)

 

Nahoru